Sidrik studie

Materialen voor het informeren van patiënten

Bewustzijn creëren bij patiënten over de risico’s van uitdroging bij koorts, braken, diarree of hitte is de kern van het Sidrik project. In het geval van sick days, oftewel ziektedagen, is het gewenst dat patiënten contact opnemen met een zorgverlener zodat er indien nodig tijdelijk medicijnen aangepast kunnen worden.

De praktijk leert dat patiënten niet direct in beweging komen bij eenmalige informatievoorziening door middel van bijvoorbeeld een flyer mee te geven. Bij het Sidrik project is het van belang om patiënten mondeling, bijvoorbeeld aan de balie of telefonisch, én schriftelijk van informatie te voorzien. Bij voorkeur vinden er herhaalmomenten plaats waarbij de informatie nog eens wordt opgefrist voor de patiënt bijvoorbeeld aan de balie in de apotheek, bij het spreekuur of via een e-mail.

 

 • Brochure van de Nierstichting
  De Nierstichting in samenwerking met Nieren.nl hebben een uitgebreide brochure voor patiënten opgesteld over het tijdelijk aanpassen van medicatie in het geval van ziektedagen. De brochure is geschikt om als naslagwerk te dienen en patiënten achtergrondinformatie te geven waarom het tijdelijk aanpassen van medicatie bij uitdroging nodig is. U vindt de brochure voor patiënten hier.
 • Zakkaartje om bij de medicijnen te bewaren
  Het Sidrik onderzoeksteam heeft een klein zakkaartje ontworpen dat patiënten bij hun medicijnen kunnen bewaren waar eenvoudige instructies en contactgegevens op staan. U vindt het zakkaartje voor patiënten hier
 • Waarschuwingsbrief voor hitte
  Handig als u uw risicopatiënten vlak voor een hittegolf nog wil wijzen op algemene adviezen. Hier staan intentioneel géén medicatieadviezen in, gezien dat erg situatie en patiënt afhankelijk is. U vindt de brief met algemene adviezen voor tijdens een hittegolf hier.

 

 • Gesprekshandleiding voorlichten van patiënten
  Het voorlichten van patiënten kan op verschillende manieren en momenten. Er is een voorbeeldprotocol opgesteld ter ondersteuning bij het mondeling voorlichten van patiënten over sick days en medicijnen. Het voorbeeld gespreksprotocol vindt u hier.
 • Checklist voor het informeren van patiënten
  Daarnaast kan het prettig zijn voor de apotheker, arts, apothekersassistent of een andere zorgverlener om tijdens het voorlichten een checklist bij te houden of alle relevante onderwerpen ter sprake zijn gekomen. De checklist voor bij het informeren van patiënten vindt u hier.
 • Poster Medicijnen en Uitdroging
  Een digitale versie van de poster vindt u hier. Een fysieke print van de poster kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar sidrikstudie@uu.nl.
 • Wachtkamer dia slides Medicijnen en Uitdroging
  Klik hier voor een liggende (landscape) dia
  Klik hier voor een staande (portrait) dia