Sidrik studie

Informatie voor apothekers en huisartsen

Het aantal thuiswonende patiënten met een verminderde nierfunctie én gebruik van medicatie die de nierfunctie beïnvloedt, neemt toe. Op momenten dat er een risico is op uitdroging (bijvoorbeeld bij braken, diarree, koorts of tijdens een hittegolf), zogenaamde sick days, kunnen deze geneesmiddelen de werking van de nieren plotseling verminderen. Op zulke momenten kunnen bepaalde geneesmiddelen beter even gestopt worden.
Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie voor zorgverleners over sick days en uitdroging. Daarnaast vindt u er handvaten om met sick day adviezen in de praktijk aan de slag te gaan.

 

 • Factsheet voor zorgverleners
  De Nierstichting heeft in samenwerking met Nieren.nl een factsheet voor zorgverleners over sick days en medicatiegebruik gemaakt. De factsheet vindt u hier.
 • Stroomschema medicatieadvies
  Bij het Sidrik project wordt gebruik gemaakt van een stroomschema om tot een medicatieadvies te komen bij een sick day melding. Het stroomschema voor het medicatie advies vindt u hier.
 • Informatiebrief Sidrik project voor andere zorgverleners
  Wilt u andere zorgverleners zoals thuiszorg of wijkverpleging op de hoogte brengen van het project? Dan kunt u gebruik maken van deze opgestelde informatiebrief. In deze brief wordt het project kort uitgelegd en aangegeven dat contact opgenomen dient te worden wanneer een zorgverlener mee krijgt dat de patiënt een sick day heeft.
 • Bij het Sidrik project worden  lokaal afspraken gemaakt tussen de apotheker en huisarts over hoe sick day adviezen in de praktijk worden gebracht. Gedurende het project vindt er, waar nodig en in overleg, begeleiding plaats door het onderzoeksteam. Bij deelname aan het Sidrik project wordt er een algemeen draaiboek gedeeld waar de kaders van het project worden geschetst.
 • Wanneer er sprake is van een hittegolf, is het nodig om bij sommige patiënten tijdelijk hun medicatie aan te passen. Vanuit het Sidrik onderzoeksteam wordt tijdens het project ondersteuning geboden bij het opstellen van een protocol dat in werking treedt bij een hittegolf.  Indien er behoefte is aan extra ondersteuning, neem dan contact op met het Sidrik onderzoeksteam.
 • Op de website van het RIVM vindt u infographics voor patiënten en zorgverleners om alert te zijn tijdens periode van hitte. Je vindt deze materialen op deze pagina: https://www.rivm.nl/hitte/communicatiematerialen
 • Kenmerken voor selectie van risicopatiënten
  Om de Sidrik werkwijze gericht toe te kunnen passen op de juiste doelgroep, is het nodig om een selectie van patiënten te maken. Er wordt geselecteerd op de volgende kenmerken:

  • 65 jaar en ouder én
  • Chronisch verminderde nierfunctie (eGFR < 60 ml/min/1.73 m2 ) én
  • Eén of een combinatie van risicomedicijnen chronisch in gebruik:
   • Diuretica
   • ACE-remmers
   • ARBs
   • SGLT-2 remmers
   • Metformine
   • NSAIDs
 • Handleiding voor selecteren van patiënten uit Pharmacom
  Er is een handleiding opgesteld om patiënten te selecteren uit het apotheek informatie systeem. U vindt de handleiding voor het selecteren van patiënten in Pharmacom met behulp van de Q-module hier.
 • Handleiding voor selecteren van patiënten uit CGM
  Indien uw apotheek gebruikt maakt van CGM als AIS dan kunt u gebruik maken van deze handleiding.