Sidrik studie

Home

Welkom op de website van de Sidrik studie. Het doel van het project is het implementeren van sick day adviezen in eerstelijnszorg om uitdroging en acute nierschade bij patiënten met een verminderde nierfunctie te voorkomen.

In het project werken apothekers en huisartsen samen om de zorg voor patiënten met een verminderde nierfunctie te verbeteren. Door het actief informeren van patiënten over de risico’s van diarree, braken, koorts (zogenaamde “sick days”) of een hittegolf en het belang om deze situaties te melden bij een zorgverlener, kan er actie ondernomen worden door risicomedicatie tijdelijk te staken tot het risico op uitdroging geweken is.
Op deze website vindt u informatie voor deelnemers aan het project en materialen om in de praktijk te kunnen gebruiken.